dijous, 12 de gener de 2012

Ens acomiadem

Si hem de fer un capmàs de tot el procés (per seguir-lo sencer ja hi ha el blog, així el o la visitant ocasional es podrà distreure un xic més), potser seria agosarat dir, per començar, que n'hem vist de tots colors. Però deunidó. Expliquem-nos.
Probablement el millor de tot, i encara que sembli que això se'n va del tema tot i que creiem que sí que forma part del procés, ha estat poder conèixer de forma més aprofundida alguns companys de l'aula i, per tant, companys del grau. Potser ens tornarem a trobar més endavant (tan de bo!) i està bé tenir algú amb qui connectar, no només de forma virtual. Ja hem compartit neguits, opinions, hem coincidit i hem discrepat... Trencar una mica la fredor de la UOC va prou bé, sobretot en el primer semestre.
Quant a continguts, el propi tema del projecte que havíem de desenvolupar ha estat prou engrescador: als Quatre Jutges, o bé hi ha passionats de la música, o bé hi ha músics, o, fins i tot, totes dues coses alhora. Hi havia predisposició per afinitat amb el tema i, finalment, també hi ha hagut aprenentatge i enriquiment erudit, que no fa mai nosa.
Ara bé, l'assignatura, ja ho sabíem, no consistia tant en elaborar un treball aprofundit sobre l'opció temàtica escollida com en el procés d'elaboració, incidint en una sèrie d'elements clau: la dinàmica de grup en un entorn virtual i la familiarització amb una sèrie d'eines 2.0. És evident que aquestes dues coses són el rovell de l'ou de l'assignatura i hi ha alguns dels elements més engrescadors a l'hora de submergir-s'hi.
A l'hora de treballar en xarxa, de forma asíncrona i amb un nivell del tot neòfit en la majoria d'instruments per dur a bon port el projecte apareix el millor i el pitjor del procés. Els punts forts i els punts febles, que en diríem a l'aula.
Malgrat que treballar d'aquesta manera ens allunya del compromís presencial, no sempre és senzill coordinar-se per establir plans de treball i, sobretot, per executar-los. El nostre grup ha grinyolat, fonamentalment, a l'hora de respectar la planificació que ens havíem establert d'entrada, però la fluïda comunicació establerta en l'espai de grup ens ha permès tombar obstacles (que n'hem tingut) i respectar terminis i feina encarregada. El respecte mutu i la bona comunicació és essencial per tirar endavant qualsevol projecte d'aquestes característiques, més fins i tot que una bona planificació (que, òbviament, és també molt important i va bé tenir-ne!). Ens atrevim a extrapolar experiències pròpies, perquè no són pas res que no succeeixi en els millors grups: baixes, disponibilitats i velocitats diverses segons els membres, condicionants externs (i personals) que incideixen en el (bon) ritme de feina... Si el grup està consolidat i hi ha confiança i respecte, la cosa tira endavant.
Haver-nos familiaritzat amb la wiki, després d'haver-nos introduït a les entranyes d'una d'elles, amb el blog i amb eines més específiques com Zotero també ha acabat esdevenint interessant i engrescador.
No ens volem repetir gaire, ja dèiem que per conèixer-nos millor i com ens ha anat tot plegat, teniu tot el procés al blog i el resultat final de la feina d'aquests mesos a la nostra wiki.

divendres, 6 de gener de 2012

Tecnologia digital


Probablement aquesta ha estat una de les fases més completes en l'ús de les diferents eines digitals amb què ens hem hagut d'anar familiaritzant, ja que hem hagut de treballar o servir-nos de totes les que han anat apareixent al llarg de l'assignatura: enllestir la wiki, seguir el relat del nostre procés en el diari de treball (el nostre blog), recuperar Zotero per tal de plasmar la feina que hi havíem fet i seguir-nos comunicant en el nostre espai de grup, a banda de, a títol individual, fer les valoracions en el fòrum de l'aula.
Si bé, ja ho deia l'Anna en una entrada anterior, el major pes del treball individual en aquesta fase i altres contingències (és final de quadrimestre i hi ha urgències en diferents fronts) ha fet menys fluïda la dinàmica de grup, la familiaritat amb totes les eines ens ha permès resoldre les diverses qüestions finals amb més celeritat i, al mateix temps, deidicar-nos a qüestions més superficials: acabar de jugar amb aspectes formals de la wiki o el blog inserint-hi imatges, enllaços, formats de text, etc.
Probablement ha estat en aquest moment quan ja hem pogut plasmar el bagatge adquirit, més que no pas seguir el procés d'aprenentatge, encara que, òbviament, també n'hi ha hagut (en tota pràctica sempre hi ha un component d'ampliació de coneixements).
Sigui com sigui, conceptes com wiki, zotero, hiperenllaç o vincle, ja no són per nosaltres d'una altra gal·làxia. Bona senyal, oi?

Cerca d'informació


En aquesta darrera fase del projecte, la que correspon a la Prova Final, la cerca d'informació ha variat ostensiblement. Expliquem-nos: ara del que es tractava era més de polir els diferents serrells que quedaven per resoldre, que no pas afegir-hi noves fonts tractades per a aprofundir-ne el tema. Calia tancar definitivament el tema desenvolupat en la wiki, però ens vam centrar més en aspectes formals que no pas en el text que ja havíem deixat pràcticament enllestit en la fase prèvia, la de l'elaboració de l'esborrany.
Així que més que parlar de cerca d'informació, en aquesta darrera part de l'assignatura, hauríem de parlar més de la gestió d'aquesta informació. És cert que vam fer les conclusions del projecte, però en base al cos del treball, i també vam traslladar la bibliografia i webliografia que havíem recopilat a Zotero, una tasca en la qual vam tenir alguna dificultat inicial (especialment el qui signa) i que, un cop resolta (per part de l'Anna, que és qui en va trobar el desllorigador) també es van evidenciar els errors o deficiències que hi havien en les dades emmagatzemades, tal i com ens havia indicat el nostre consultor. Gràcies a aquesta activitat, però, vam polir les cerques triades i les vam traslladar a l'apartat corresponent de la wiki.

dijous, 5 de gener de 2012

COMUNICACIÓ A LA XARXA

Com ja hem anat dient al llarg d'aquest diari de treball, la comunicació entre els membres del grup ha estat prou fluïda. El fòrum del nostre grup sempre ha estat viu i mai ha quedat desatès. Potser ha estat aquesta comunicació constant entre els components del grup el que ha fet que el projecte tirés endavant, la qual cosa ens ha fet adonar-nos de la importància de la comunicació quan es tracta d'un treball en grup.

E-CIVISME

Un dels aspectes més profitosos d'aquesta assignatura ha estat la cerca d'informació. Com ja sabem des de fa anys, Internet és un món d'informació que cal saber emprar. Hem de saber destriar la informació bona de la dolenta per fer un projecte sòlid i de qualitat. És precisament aquest fet, la separació d'elements informatius profitosos i d'elements poc fonamentats, subjectius i, molts cops, enganyosos i manipulats, el que fa que la tasca de cerca d'informació sigui més difícil.
Daltra banda, l'ús d'una gran quantitat de dades ens ha obligat a ésser molt rigorosos a l'hora de donar fiabilitat a la informació que introduíem al nostre projecte. Així, doncs, les dades informatives que hem emprat per configurar la nostra wiki han estat totes referenciades en l'apartat de bibliografia.
Com hem comentat abans en l'entrada sobre la gestió i la planificació del projecte, les tecnologies digitals han estat un element totalment facilitador per aconseguir desenvolupar aquest projecte. Pel que fa als quatre membres del grup, hem après una gran quantitat de coses sobre Internet: fer wikis, fer blocs, introduir enllaços, inserir imatges i videos, etc. En aquest sentit, ha estat molt satisfactori perquè totes aquestes coses les podrem aplicar a altres assignatures i a la vida diaria.

GESTIÓ DEL PROJECTE

Com hem anat comentat al llarg del bloc, en el nostre cas, la planificació ha estat des del principi el nostre punt dèbil que no hem aconseguit millorar. Hem acordat taules d'horaris, diferents maneres de planificar-nos la feina i de repartir-nos el treball, etc. Al final, però, no hem aconseguit dur a terme cap mena de planificació, ja sigui per motius personals (trasllats, malalties, etc.) com per motius laborals (canvis de feina, ascensos, increment del volum de treball, etc.). Ara bé, tot i la gran quantitat d'incovenenients i d'imprevistos que ens han sorgit en el transcurs del projecte, sempre hem aconseguit lliurar la feina a temps i, creiem, que ben feta. Això sí, la interacció entre el quatre membres ha estat molt bona i potser ha estat aquest aspecte el que ens ha fet tirar endavant el projecte.
Quines competències hem adquirit sobre la gestió i la planificació? La més patent i la que ens ha quedat més clara ha estat la gran dificultat per organitzar-nos. Ara bé, també ens hem adonat de com d'importants són les tecnologies digitals per gestionar un projecte. Això d'escriure quelcom i deixar-ho inserit allà on ha d'anar perquè els altres membres del grup puguin editar-lo tantes vegades com vulguin, és una passada! Segurament, fa vint anys i amb les circumstàncies actuals no haguèssim pogut portar a cap aquest projecte. Llavors, haguéssim hagut d'ajustar-nos molt més als horaris i a les taules de planificació, i això hagués estat gairebé impossible. Benvingudes siguin les tecnologies digitals!

TREBALL EN EQUIP

En aquesta última PAC, el treball en equip ha fluixejat una mica. Tot i que portem tot el semestre intentant mantenir una bona compenetració, els assumptes personals i laborals no ens han deixat portar a terme el projecte de forma conjunta. En molts casos, hem hagut de decidir parts del projecte entre dos o tres membres. Això ha fet que el projecte fos més pesat i feixuc, i més ara, en aquesta etapa del semestre, que ja ens apropem al final de l'assignatura i hi ha PAC finals, exàmens i proves de síntesi. Això ens demostra com de difícil és treure's una carrera treballant més de vuit hores al dia, amb pressió econòmica i laboral a causa d'una  crisi que no veu mai la llum i amb una família a la qual atendre.
A pesar de tots aquests inconvenients, però, ha estat un procés molt profitós, tant pel que fa a nivell personal com a nivell formatiu.